-Bestuur DRCG

Bestuur DRCG

DRCG bestuur

We zijn verheugd om te kunnen melden dat er meerdere mensen het DRCG bestuur hebben willen versterken. Op basis van de stemming zijn uroloog Deirdre Bochove uit Gelre ziekenhuizen Apeldoorn & Zutphen en oncoloog Metin Tascilar uit het Isala Zwolle toegetreden tot het DRCG bestuur.

Deirdre Bochove-Overgaauw


Ik ben Deirdre Bochove-Overgaauw, uroloog in Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen). Nierkanker en minimaal invasieve nierchirurgie zijn mijn aandachtsgebieden. Ik ben een groot voorstander van patiëntgerichte zorg, regionale netwerken, multidisciplinaire samenwerking en landelijke initiatieven op het gebied van nierkanker. Gelre maakt deel uit van het regionale oncologisch nierkanker netwerk (RON) samen met Isala en Deventer Ziekenhuis.

Tot nog toe heb ik me ingezet voor de recent gepubliceerde richtlijn niercelcarcinoom, ik neem deel aan de standpuntcommissie en de researchcommissie van DRCG. Bij het ontwikkelen van de nierkanker richtlijn vond ik het opvallend dat er veel kennislacunes zijn ten aanzien van de behandeling en diagnostiek van nierkanker. Daarom ben ik een voorstander van meer onderzoek in de Nederland en ben ik actief in de wetenschappelijke adviescommissie van PRO RCC (prospectief nederlands kanker cohort). Het is de bedoeling dat klinieken van alle nierkanker netwerken in Nederland in de nabije toekomst samen kunnen werken aan wetenschap en kwaliteit door includeren van nierkanker patiënten in deze registry.

Samen met de subgroep niercelcarcinoom van de WOU ben ik bezig met inventarisatie van de haalbaarheid van een landelijke studie over klinisch gerichte follow-up bij niercelcarcinoom. Het ontwikkelen van de keuzewijzer nierkanker is een patiëntgericht initiatief waar ik bij betrokken ben.

In mijn ideale toekomstbeeld gaat het niet alleen maar over volumenormen, maar is onderzoek en evaluatie van uitkomsten van zorg met daaraan gekoppeld verbetering van kwaliteit van zorg een landelijk gedragen onderdeel van de nierkanker zorgverlening. Als we samen als artsen nadenken over hoe we registratie van uitkomsten in epd’s kunnen uniformiseren, dan kunnen we samen zorgen dat we relevante data direct “uit de bron” (het epd) kunnen halen, zonder extra registratie last. Ik denk dat het van belang is dat perifere specialisten meedenken en betrokken zijn. Met het bestuur van DRCG en steun van zoveel mogelijk nierkanker specialisten in Nederland hoop ik dat we de komende jaren veel gaan bereiken.

Metin Tascilar


Ik ben Metin Tascilar, internist oncoloog en ben sinds 2008 werkzaam in Isala te Zwolle. Ik promoveerde in 2002 op het proefschrift ‘Clinical significance of molecular markers in pancreatic cancer’. Mijn onderzoek verrichte ik in het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam en Johns Hopkins University, Baltimore, VS. Mijn aandachtsgebieden zijn uro-oncologische tumoren en mammacarcinoom. Ben o.a. lid van de MIS- en de research-groep van de DRCG, werkgroep gemetastaseerd prostaatcarcinoom van de DUOS, de Raad van Advies van de Nederlandse Prostaatkanker Stichting, en binnen de Isala lid van de farmacotherapiecommissie. Daarnaast heb ik me ingezet voor de oprichting van de NVMO-commissie cieOOM als voorzitter van deze groep (van nov 2018 tot en met dec 2020) en nu als lid van deze commissie.

Mijn ideale toekomstbeeld is een open deur, maar alles draait gewoon om de patiënt. Die moet de beste zorg kunnen krijgen voor zijn of haar ziekte, het liefst dicht bij huis en ik denk dat goed functionerende netwerken een goede manier zijn om dit te bereiken. We hebben in Nederland aangetoond dat we in korte tijd veel patiënten kunnen includeren in studies, ik denk dat de DRCG hier al aandacht voor heeft, maar misschien een nog grotere rol in kan spelen. Daarnaast moeten we ons inzetten voor goede landelijke registraties zodat de behandelaren en patiënten inzicht hebben in klinisch relevante uitkomstmaten en hierop kunnen acteren.
­­