Landelijke tumorwerkgroep RCC

Oncologische zorg bij niertumoren wordt steeds complexer. Nieuwe technieken en therapeutische behandelingen eisen de betrokkenheid van meerdere disciplines bij diagnose, behandeling, follow up en palliatieve zorg in een multidisciplinair overleg.

In de afgelopen jaren is de rol van de DRCG langzaam maar zeker geëvolueerd van een onderzoeksgroep naar een multidisciplinair platform voor onderzoekers en behandelaren van nierkanker patiënten in alle facetten. Afgelopen jaren is de NVMO druk bezig geweest met het opstellen van kwaliteitsdocumenten waarbij nierkanker als een blauwdruk is gebruikt voor overige tumortypes. Op basis van deze documenten heeft de NVMO in maart 2021 de DRCG aangewezen als landelijke tumorwerkgroep met betrekking tot systemische therapie nierkanker. Ook vanuit de WOU nier van de NVU hebben we dit mandaat gekregen. De NVU en de NVMO zijn de beroepsgroepen. Het DRCG-bestuur rapporteert vervolgens primair aan het NVMO-bestuur en het NVU WOU subgroep nier bestuur.

De DRCG heeft de eerste stappen gezet om te inventariseren wat de huidige stand van zaken is op het gebied van netwerken MDO voor de behandeling van RCC. Zodra we een goed beeld hebben van de netwerken is het de bedoeling dat dit ook op de website komt.

Met uw donatie maakt u onderzoek naar kanker mogelijk.

Doneer

Registry's

Registry's