-Ontwikkelingen IZA nierkanker

Ontwikkelingen IZA nierkanker

Belangrijke punten uit het IZA voor de oncologie zijn: concentratie en spreiding van oncologie en netwerkzorg. Hiervoor wordt door het Zorginstituut een ronde tafel ingericht met relevante stakeholders. De concentratie van zorg die in het IZA wordt besproken gebeurt in twee achtereenvolgende tranches van indicaties. De eerste tranche kan worden gezien als pilot.

Het platformbestuur oncologie vanuit IZA (Integraal Zorgakkoord) is gestart met nierkanker in de 1e tranche.