DRCG I NVMO pembrolizumab/axitinib registry

DRCG I NVMO pembrolizumab/axitinib registry

Voor het voorschrijven en toedienen van pembrolizumab/axitinib voor patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom dient een instituut te voldoen aan de vigerende SONCOS-normering. Toetsing hiervan zal in de loop van de tijd reactief plaatsvinden.

Gelieve wijzigingen/correcties door te geven aan info@drcg.nl zodat het up-to-date blijft.

Door middel van het akkoord geven, geeft u aan dat:

  • uw ziekenhuis voldoet aan de SONCOS normen met betrekking tot het niercelcarcinoom zoals vastgelegd in het 4e normerings-rapport;
  • uw ziekenhuis een MDO immunotherapie heeft waarin de expertise in behandeling met immuunmodulerende therapie en zijn complicaties geborgd zijn;
  • U de NVMO en WIN-O toestemming geeft om de behandeling te evalueren.

DRCG / NVMO RCC pembrolizumab/axitinib registry

Gegevens centrum

(Indien centrum niet voorkomt in bovenstaande lijst)

Gegevens Behandelaar

(aanmelder krijgt bevestiging van de ingevoerde gegevens per mail)
(Zelf te kiezen referentienummer bijv. VU01.)