DRCG I NVMO nivolumab registry

DRCG I NVMO nivolumab registry

Voor het voorschrijven en toedienen van nivolumab voor patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom dient een instituut te voldoen aan de vigerende SONCOS-normering. Toetsing hiervan zal in de loop van de tijd reactief plaatsvinden.

Gelieve wijzigingen/correcties door te geven aan info@drcg.nl zodat het up-to-date blijft.

Door middel van het akkoord geven, geeft u aan dat:

  • uw ziekenhuis voldoet aan de SONCOS normen met betrekking tot het niercelcarcinoom zoals vastgelegd in het 4e normerings-rapport;
  • uw ziekenhuis een MDO immunotherapie heeft waarin de expertise in behandeling met immuunmodulerende therapie en zijn complicaties geborgd zijn;
  • U de NVMO en WIN-O toestemming geeft om de behandeling te evalueren.

DRCG / NVMO RCC nivolumab registry

Gegevens centrum

(Indien centrum niet voorkomt in bovenstaande lijst)

Gegevens aanmelder

(aanmelder krijgt bevestiging van de ingevoerde gegevens per mail)
(Zelf te kiezen referentienummer bijv. VU01.)

Gegevens behandelaar