Protocolnummer: NL74544.028.20

MK-6482-013 (gesloten voor inclusie)

Het betreft een fase 2 studie naar de werking van belzutifan in twee verschillende doseringen bij patiënten met gevorderd niercelcarcinoom. In deze studie kunnen geen nieuwe deelnemers meer worden geïncludeerd. Op dit moment is nog bijna de helft van de deelnemers met gebruik van studiemedicatie actief in de studie.

Er zijn nog geen resultaten beschikbaar.

Ziekenhuizen

  • AmsterdamUMC
  • Antoni van Leeuwenhoek (NKI) Amsterdam
  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  • MUMC
  • UMCUtrecht

Doel van het onderzoek

Deze studie vergelijkt de werkzaamheid en veiligheid van twee doses belzutifan bij deelnemers met gevorderde niercelcarcinoom (RCC) met heldere celcomponent na eerdere therapie. De primaire hypothese is dat de hogere dosis belzutifan superieur is aan de standaarddosis in termen van objectief responspercentage (ORR).

Behandeling

Alle patiënten die meedoen aan dit onderzoek krijgen het middel MK-6482. De hoeveelheid die de patiënt krijgt, hangt af van de groep waarin de patiënt is ingedeeld (de computer bepaalt in welke groep de patiënt wordt ingedeeld).

  • Groep 1 krijgt elke dag 120 mg MK-6482
  • Groep 2 krijgt iedere dag 200 mg MK-6482