Protocolnummer: NCT05239728

MK-6482-022

Het betreft een fase 3 studie naar de werking van pembrolizumab en belzutifan/placebo bij patiënten die een nefrectomie hebben ondergaan ivm heldercellig niercelcarcinoom. De eindpunten zijn disease-free survival (DFS) en overall survival (OS).

De enrollment is in de eerste helft van 2022 van start gegaan en momenteel zijn 600 van de 1600 patiënten ingesloten. Vooral de laatste tijd zien we dat de enrollment wereldwijd zeer voorspoedig verloopt. Op basis van deze data is het nog lastig om conclusies te trekken en in te schatten wat de exacte datum zal zijn dat de enrollment wereldwijd sluit. De initiële planning was november-2024, echter op basis van de voortgang lijkt begin 2024 meer realistisch te zijn.

In Nederland nemen in totaal 15 sites deel aan deze studie. Daarvan zijn momenteel 13 sites van start gegaan met enrollment. De overige sites, die op een later moment zijn geselecteerd, zullen naar verwachting spoedig volgen. Momenteel zijn 18 patiënten ingesloten.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om:

 • De veiligheid te testen van belzutifan in combinatie met pembrolizumab, in vergelijking met een nepmiddel (placebo) plus pembrolizumab.
 • Te kijken hoe goed belzutifan in combinatie met pembrolizumab werkt, in vergelijking met placebo plus pembrolizumab.
  • Te kijken of deelnemers die belzutifan in combinatie met pembrolizumab krijgen een betere kwaliteit van leven hebben, in vergelijking met deelnemers die placebo plus pembrolizumab krijgen.

Behandeling

Fase 1: Screening
Met behulp van een aantal onderzoeken wordt bepaald of de patiënt geschikt is om mee te doen aan dit onderzoek. Deze fase duurt ongeveer 6 weken.

Fase 2: Behandeling
Loting bepaalt in welke groep de patiënt wordt ingedeeld.

 • Groep 1 krijgt belzutifan plus pembrolizumab.
 • Groep 2 krijgt een placebo (nepmiddel) plus pembrolizumab.
  Als de kanker niet verergert en de patiënt de onderzoeksmiddelen verdraagt, zal hij/zij ongeveer 1 jaar in de behandelingsfase zitten. De patiënt bezoekt het onderzoekscentrum ongeveer eens in de 3 weken gedurende de eerste 6 maanden van de behandelingsfase. Voor de rest van de behandelingsfase ongeveer 1 keer in de 6 weken.

Design

Belangrijkste in/exclusiecriteria

De belangrijkste in- en exclusiecriteria:

Inclusiecriteria:

Heeft een histologisch of cytologisch bevestigde diagnose van RCC met heldere celcomponent volgens American Joint Committee on Cancer (AJCC) (8e editie), met of zonder sarcomatoïde kenmerken

Heeft een gemiddeld tot hoog risico, een hoog risico of M1 geen bewijs van ziekte (NED) RCC zoals gedefinieerd door de volgende pathologische tumorknoopmetastase en tumorclassificatie:

RCC met gemiddeld hoog risico: pT2, graad 4 of sarcomatoïde, N0, M0; pT3, elke kwaliteit, N0, M0

RCC met hoog risico: pT4, elke graad N0, M0; pT elke fase, elke rang, N+, M0

M1 NED RCC-deelnemers die niet alleen de primaire niertumor presenteren, maar ook solide, geïsoleerde, weke delen metastasen die volledig kunnen worden verwijderd op een van de volgende manieren: het tijdstip van nefrectomie (synchroon) of, ≤2 jaar na nefrectomie (metachroon)

Heeft volledige resectie van de primaire tumor ondergaan (partiële of radicale nefrectomie) en volledige resectie van solide, geïsoleerde, metastatische laesie(s) van zacht weefsel bij M1 NED-deelnemers

Moet een nefrectomie en/of metastasectomie hebben ondergaan ≤12 weken voorafgaand aan randomisatie

Heeft een prestatiestatus van de Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) van 0 tot 1 binnen 10 dagen vóór randomisatie.

Mannelijke deelnemers moeten ermee instemmen om ten minste 7 dagen na de laatste dosis belzutifan/placebo door te gaan met anticonceptie

Vrouwelijke deelnemers die zwanger kunnen worden, moeten bereid zijn om een ​​adequate anticonceptiemethode te gebruiken, gedurende het verloop van het onderzoek tot 120 dagen na de laatste dosis pembrolizumab of ten minste 30 dagen na de laatste dosis belzutifan/placebo, afhankelijk van wat zich het laatst voordoet.

Heeft een adequate orgaanfunctie

Exclusiecriteria:

Heeft een grote operatie ondergaan, anders dan nefrectomie plus resectie van reeds bestaande metastasen voor M1 NED-deelnemers, binnen 4 weken voorafgaand aan randomisatie

Heeft een pulsoximeterwaarde <92% in rust, heeft intermitterende aanvullende zuurstof nodig of heeft chronische aanvullende zuurstof nodig

Heeft een klinisch significante cardiovasculaire aandoening binnen 6 maanden na de eerste dosis onderzoeksinterventie

Heeft andere klinisch significante aandoeningen zoals: ernstige actieve niet-genezende wond/ulcus/botbreuk; vereiste voor hemodialyse of peritoneale dialyse

Heeft reeds bestaande hersen- of botmetastatische laesies

Heeft eerder systemische therapie gekregen voor RCC

Heeft eerder radiotherapie gekregen voor RCC

Heeft binnen 30 dagen vóór de eerste dosis van de onderzoeksinterventie een levend of levend verzwakt vaccin gekregen; toediening van gedode vaccins is toegestaan

Heeft een diagnose van immunodeficiëntie of wordt chronisch behandeld met systemische steroïden

Heeft een bekende aanvullende maligniteit (anders dan RCC die is behandeld met nefrectomie en/of metastasectomie) die voortschrijdt of die in de afgelopen 3 jaar een actieve behandeling nodig heeft gehad

Heeft een actieve auto-immuunziekte waarvoor in de afgelopen 2 jaar systemische behandeling nodig was (d.w.z. met gebruik van ziekteveranderende middelen, corticosteroïden of immunosuppressiva); vervangende therapie is toegestaan

Heeft een voorgeschiedenis van (niet-infectieuze) pneumonitis/interstitiële longziekte waarvoor steroïden nodig waren of heeft een actuele pneumonitis/interstitiële longziekte

Heeft een actieve infectie, waarvoor systemische therapie nodig is

Heeft een bekende voorgeschiedenis van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv), een bekende voorgeschiedenis van hepatitis B of een bekende actieve infectie met het hepatitis C-virus

Heeft een allogene weefsel/vaste orgaantransplantatie gehad

Ziekenhuizen

 • AmsterdamUMC
 • Antoni van Leeuwenhoek (NKI) Amsterdam
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • HagaZiekenhuis
 • Isala Zwolle
 • Maxima Medisch Centrum Eindhoven
 • MUMC
 • RadboudUMC Nijmegen
 • Rijnstate Arnhem
 • Sint Antonius
 • Spaarne Gasthuis Hoofddorp
 • Tergooiziekenhuizen Blaricum & Hilversum
 • UMCGroningen
 • UMCUtrecht

Centra

Lokale PI

Amphia

Hans Westgeest

AmsterdamUMC

Adriaan Bins

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Paul Hamberg

Haaglanden

Helgi Helgason

Haga

Danny Houtsma

Isala

Metin Tascilar

Maxima MC

Marcus Dercksen

MUMC

Thomas Kerkhofs

RadboudUMC

Sasja Mulder

Rijnstate

Theo van Voorthuizen

Sint Antonius

Maartje Los

Spaarne

Aart Beker

Tergooi

Pieter van den Berg

UMCU

Britt Suelmann

UMCG

Sjoukje Oosting